ყოველი დაგვიანებული დღე საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას-ამიტომ აუცილებელია სასწრაფოდ შეიქმნას მექანიზმები, რომლებიც სამართლებრივ და საკანონმდებლო დონეზე გამორიცხავს სანქცირებული პროდუქტების რუსეთში საქართველოს გავლით გატარების შესაძლებლობას