რა არის სტრატეგია აღმაშენებელი

სტრატეგია აღმაშენებელი არ არის მხოლოდ ქვეყნის განვითარების გეგმა ან მხოლოდ პარტია. სტრატეგია აღმაშენებელი არის საქართველოს აღმშენებლობის მოძრაობა, რომელიც ახლებურად იაზრებს ჩვენს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს.
სტრატეგია აღმაშენებელი არის წლების მანძილზე დაგროვებული ცოდნითა და გამოცდილებით შექმნილი საქართველოს განვითარების სტრატეგია, რომლის შექმნაშიც ათობით ქართველი და უცხოელი ექსპერტი მონაწილეობდა. ესაა ქართულ რეალობაზე მორგებული, თანამედროვე განვითარების მოდელი, რომლის ანალოგი არც ერთ სხვა ქართულ პოლიტიკურ პარტიას თუ ჯგუფს დღემდე არ აქვს.
სტრატეგია აღმაშენებლის მთავარი ღირებულებაა: ძლიერი ადამიანი, ძლიერი ოჯახი, ძლიერი საქართველო!
სტრატეგია აღმაშენებელი არის საზოგადოების გამაერთიანებელი შენებაზე ორიენტირებული ძალა, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებს ისეთ საკითხების გადაწყვეტისთვის როგორიცაა: მართლმსაჯულება და ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური პოლიტიკა, სოფლის მეურნეობა, ეკოლოგია, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, მეცნიერება, კულტურა, საგარეო პოლიტიკა, კონფლიქტების მოგვარება, რეგიონალური პოლიტიკა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეროვნული უმცირესობები, უსაფრთხოება, ახალგაზრდობა და სპორტი.

სტრატეგია აღმაშენებლის მისია

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ მისიაა ქვეყნის გამთლიანება, თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, ეროვნული თანხმობისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზით ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა. ამ მისიის მისაღწევად ერთიანდებიან ახალი თაობის რეფორმატორი და პრინციპული ლიდერები, შესაბამისი საქმიანი გამოცდილებითა და ინოვაციური ხედვით.